İş Bankası
Levent Mah. Meltem Sok. No:10, Beşiktaş/İstanbul
(850) 724 07 24
Gönüllülük
18 saat
Projeler
2
Üyeler
304
STK
0

Hakkımızda

Vizyonumuz

Kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülebilir değer yaratan geleceğin bankası olmak

Değerlerimiz
“Zekâ, dikkat, iffet; teknik ve metotlu çalışma” ilkesinden ayrılmaksızın benimsenen; Yenilikçilik, Dayanışma, Ortak Akıl, Güvenilirlik, Samimiyet, Şeffaflık

Stratejik Amaçlarımız

- Ülkemize kalıcı taahhüt
- Güçlü ve sürdürülebilir finansal performans
- Etkin risk yönetimi
- Kusursuz müşteri deneyimi
- Değer yaratan teknoloji ve inovasyon öncülüğü
- Mutlu ve üretken insan kaynağı
- İnsana, topluma ve çevreye duyarlı etik ve sorumlu bankacılık


Stratejimiz

İç ve dış kaynakları ülke ekonomisinin öncelikli ihtiyaçlarına yönlendirmek suretiyle sürdürülebilir ve katma değerli büyümeyi destekleyecek bilanço yönetimi ve teknolojik dönüşüm sürecinde grup şirketlerimiz ve tüm çözüm ortaklarımız ile birlikte iş modelimizi sürekli geliştirerek Kurumumuzu geleceğe hazırlama

Desteklediği projeler

touch icon

Oluşturulan projeler

Galeri