AbilityPool girişimimiz, hem şirketleri hem sivil toplum kuruluşlarını , çalışanları, öğrencileri  aynı platformda gönüllülük projeleri kapsamında buluşturmayı hedefliyor.
Böylelikle, çok yönlü bir sosyal fayda ve aynı zamanda verimlilik sağlayarak sosyal fayda yaratmayı hedefliyoruz. Hem çalışanların, öğrencilerin  işlerinde anlam arama ve yeteneklerini daha iyi bir dünya için kullanma arayışlarına çözüm olacak bir platform, hem de şirketlerin çalışan bağlılığı, gönüllülük oranları, yeteneklerin elde tutulması hedeflerine katkı sağlayacak bir platform olmayı amaçlıyoruz. Buna ek olarak STK’lar da projelerine, kampanyalarına uygun yetenekte gönüllülere AbilityPool üzerinden rahatça ulaşıyor.

Gelecekte “gönüllülük platformu” olarak AbilityPool’un ilk akla gelen yer olması bizim hayal çıktımız. Globalde tüm gönüllülük faaliyetlerinin ve bu anlamda kullanılan yeteneklerin toplandığı, olabildiğince çok insana dokunan, kıvılcımları yayan bir platform yaratmak en büyük amacımız. 
Sürdürülebilir ve takip edilebilir gönüllülüğü hedefliyoruz.