Küresel Hedeflerimiz

AbilityPool hayata geçen her bir Sosyal Sorumluluk Projesinin, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), diğer bir deyişle Küresel Amaçlarının destekler. Destek verdiğiniz proje faydalanıcı grup , etki alanı, tema ve SKA detaylarını proje bilgilerinden öğrenebilirsiniz. 

Bu 17 Amaç, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının üzerine inşa edilmekte; bir yandan da diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içeriyor. Amaçlar birbiriyle bağlantılıdır; bir amaçta başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele almaktır.

SKA'lar, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için, bugünden doğru seçimleri yapacak şekilde ortaklık ve pragmatizm ruhuyla yürür. Tüm ülkelere, kendi önceliklerine ve dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına uygun olarak benimseyecekleri açık rehberlik ve amaçlar sağlar.

Açlığa son
Yoksulluğa son
Sanayi, yenilikçilik ve altyapı
Temiz su ve satitasiyon
Nitelikli eğitim
Eşitsizliklerin azaltılması
Toplumsal cinsiyet eşitliği
İklim eylemi
Sağlıklı ve kaliteli yaşam
Sudaki yaşam
Amaçlar için ortaklıklar
Sorumlu üretim ve tüketim
İnsanlara yakışır ve ekonomik büyüme
Erişebilir ve temiz enerji
Barış adalet ve güçlü kurumlar
Karasal yaşam
Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar