Toy Gençlik Derneği
Hoşnudiye Mahallesi Selva Sokak 1/2 Tepebaşı - Eskişehir
(531) 949 55 26
info@toygenclik.org
Volunteering
0 hour(s)
Projects
0
Members
5
NGO
0

About Us

Toy Gençlik Derneği, gençlerin güçlendirilmesi, kapasitelerinin geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması adına gençlerin kendilerini ilgilendiren konularda karar alma süreçlerine aktif katılımını, akranlar arası yatay öğrenme ortamlarının yaratılmasını, gençlerin gönüllülük bilinci ile tanışmasını sağlayan sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konularda yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyetler göstermeyi hedeflemektedir.