Başvuru başlangıç tarihi
23.11.2022 12:30
Başvuru bitiş tarihi
10.12.2022 17:00
Kontenjan
50
Kalan gün
0
Başlangıç tarihi
11.12.2022 13:00
Bitiş tarihi
04.06.2023 17:00
Katılımcı
3
Lokasyon
6 Lokasyon
  • Online
  • Ankara
  • Edirne
  • İstanbul
  • Kırklareli
  • Tekirdağ

5 Aralık'ta SERÇEV Süper Palsi Gönüllülerini Arıyor!

Değerlendirme Sürecinde

Süper Palsi; serebral palsili bireyler ve üniversite gönüllüleri arasında nitelikli arkadaşlık bağı kurulmasını amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesidir.

Başvuru Süresi Doldu, Başvurular Değerlendirmede.

Süre

48 s 0 dk

Belge Talebi

Yok

Etki alanları

Engelli Bireyler

Temalar

Ekonomik, Sosyal ve Toplumsal Gelişme, Sosyal Hizmetler

Ön Eğitim

Yok

5 Aralık'ta SERÇEV Süper Palsi Gönüllülerini Arıyor!

Süper Proje Nedir?

Süper Palsi; serebral palsili bireyler ve üniversite öğrencisi gönüllülerin birlikte vakit

geçirmelerini, sosyal aktiviteler yapmalarını ve süper işlere imza atmalarını amaçlayan

arkadaşlık odaklı bir sosyal sorumluluk projesidir.

 

Yeti farkına sahip olmanın arkadaşlığa, eğlenmeye, öğrenmeye engel olmadığını

göstermek ve yeti farkına sahip serebral palsili bireylerin sosyal hayata katılımını

sağlamak projenin amaçlarının başında gelir.

 

Süper Palsi Projesi ile üniversite gönüllüleri yeti farkına sahip serebral palsili bireylerin

yaşamı hakkında yaşam deneyimi kazanır, farklılıklara saygıyı öğrenir ve toplumsal

anlamda serebral palsi farkındalığının geliştirilebilmesine katkıda bulunurlar.


Proje Uygulanışı


Proje başvurusunu gerçekleştiren süper gönüllüler, süper eğitimlere dâhil olduktan sonra

Süper Gönüllü olma hakkı kazanır. Süper gönüllüler ve serebral palsili bireyler süper ekip

tarafından her bir serebral palsili birey 1 ya da 4 üniversite gönüllüsü olacak şekilde

eşleştirilir. Eşleştirme sürecinin ardından ayda en az iki kez olacak şekilde fiziki buluşma

gerçekleştirilir. Buluşmaların zamanı serebral palsili birey ve üniversite gönüllülerinin

kendilerinin ortak kararı doğrultusunda belirlenir.


o Projenin Süper Eğitimine (konu başlıkları: serebral palsi nedir, serebral palsiyi

bizden dinleyin, serebral palsili bireylerle iletişim ve yardımcı cihaz kullanımı,

hayır demek üzerine) katılım mecburidir.


o Süper gönüllü olarak başvuru gerçekleştiren Üniversite öğrencisi gönüllüler Süper

Eğitim’e katılmazlarsa eşleştirmeye dâhil edilmemektedir.


o Süper Eğitim 11 Aralık 2022 Pazar günü 13.00’da online olarak

gerçekleştirilecektir.


o Proje sadece Ankara- İstanbul ve Trakya bölgesinde gerçekleştirilmekte olduğunu

için bu bölgelerden başvurular kabul edilecektir.


o Proje Aralık ayında Süper Eğitim ile başlar Haziran ayında Pelerin Teslim Töreni

ile son bulur. Ama dostluklar her zaman devam eder 


o Projeye dair tüm detaylı içerik Süper Eğitim’de aktarılacaktır.

Takımda hangi yeteneklere ihtiyaç var?
50
Diğer

İletişim Panosu

()