1 KİTAP 1 HAYAT KUMBARASI
1 kitap senden 1 kitap BKM den projemiz başladı. Hepinizi BKM Özlüce ve İstanbul yolu şubelerinde bulunan kitap kumbaralarına destek vermek için bekliyoruz. Her getireceğiniz bir kitaba karşılık bir adet de BKM tarafından eklenen kitaplar köy okullarında okuyan arkadaşlarımıza gönderilecek.
Categoriler: Eğitim
Temalar: Eğitim Öğretim ( Lise - Üniversite )
Ön Eğitim Gerekliliği: Yok

Başlangıç Tarihi:
31-01-2021
09:00
Bitiş Tarihi:
03-03-2021
18:00

Başvuru Tarihi:
08-10-2020
03:34
Son Başvuru Tarihi:
31-01-2021
09:00

Bursa

0 Kişilik Takım

1 Saat
91
gün kaldı
5
yetenek
başvurdu

1 kitap senden 1 kitap BKM den projemiz başladı. Hepinizi BKM Özlüce ve İstanbul yolu şubelerinde bulunan kitap kumbaralarına destek vermek için bekliyoruz. Her getireceğiniz bir kitaba karşılık bir adet de BKM tarafından eklenen kitaplar köy okullarında okuyan arkadaşlarımıza gönderilecek.

Sponsorlar
İletişim Panosu
Projeyi Tamamlayan Takım