Hem Kalplerde Hem AbilityPool’da: AXA Sigorta

25 Temmuz 2022Geçtiğimiz aylarda aramıza katılan AXA Sigorta, yaptıkları her işin merkezine “korumak” kavramını koyuyor. Böylece, sadece işyerinde değil; toplumsal yaşamda da, bireysel hayatta da, önemli olanı korumayı önemsiyor. Bunu da “İnsanlığın gelişimi adına insanlar için önemli olanı korumak” şeklinde misyon ediniyor. Daha iyi bir yarını tasarlarken, bunu hepimiz için istiyor ve bu doğrultuda hareket ediyor. 


Güven ve dürüstlük temelinde cesareti, denemeyi ve vazgeçmemeyi değer olarak benimsiyor. Önyargılardan uzak bir şekilde ve etik çerçevede, amaçlarına ulaşmak için uyum içerisinde çalışıyor. Üstelik birlikteliği önemseyerek daha iyi bir dünya için hem ekip içinde, hem de ekip dışı kişi ve kurumlarla iş birliği yapıyor. Böylece; aslında son yıllarda adından sıkça bahsettiğimiz Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG)’nın sonuncusu olan “Amaçlar İçin Ortaklıklar” maddesine de hizmet etmiş oluyor. Daha sürdürülebilir yarınlar, AXA Sigorta ile mümkün gözüküyor. Tüm AXA şirketleri, AXA Tüm Kalplerde isimli uluslararası bir gönüllülük programını uyguluyor ve sürdürülebilir yaşam için sosyal sorumluluk görevini de yerine getirmiş oluyor. Şu ana kadar biyo-çeşitlilik, iklim & çevre, spor, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, okul yardımları ve insani yardımlar gibi çeşitli alanlarda sosyal sorumluluk çalışmaları ve farkındalık etkinlikleri gerçekleştiren AXA Kalplerde Gönüllüleri, özellikle 3 temel konuya dikkat çekiyor. Bunlar; İklim ve Çevre, Sağlık, Sosyal Eşitsizlikler ve Dahiliyet. Şimdi ise; yaptıkları çalışmaları ve STK iş birliklerini artırmak, çalışan gönüllülüğü ile toplumda değer yaratmak için AbilityPool ile yola devam ediyor.


Gönüllü çalışmaların hem kişilere hem de topluma olan faydası yadsınamaz bir gerçek. Bu gerçeğe gözlerini kapatmayarak daha iyi bir dünya için hareket eden AXA Sigorta ailesine teşekkür ederiz.