GÖNÜLLÜLÜĞÜN CAN DAMARI: SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

27 Haziran 2021

 GÖNÜLLÜLÜĞÜN CAN DAMARI: SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI


Gönüllülük faaliyetlerinin birçoğunun mimarı olan, insanlar ve  faydalanıcı gruptaki kişiler arasında bir köprü görevi gören AbilityPool’un da değerli paydaşları sivil toplum kuruluşları tam olarak nedir? Nasıl bir işlev görürler? Belli başlı özellikleri nedir? gibi noktaları hep birlikte ele alalım.


SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI NEDİR? 

Sivil toplum kuruluşlarını kısaca topluma gerek maddi gerekse manevi olarak katkı sağlayan bunun yanında toplumda farkındalık oluşturmaya çalışan ‘vakıf’, ‘dernek’ adları altında faaliyetlerini sürdüren topluluklardır. Bu topluluklar kendi giderlerini karşılamak haricinde asla kar amacı gütmezler. Sivil toplum kuruluşlarının yegane amacı insanlara fayda sağlamak üzerinedir. 
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI'NIN GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

-Devletten, resmi kurumlardan bağımsız gönüllü topluluklardır.

-Toplumun spesifik bir bölümündeki olaylara/sorunlara odaklanarak onların çözülmesi veya halkın bilgilendirilmesi için uğraşılır. 

-Hiçbir çalışan sivil toplum kuruluşundaki hizmetlerinden ötürü gelir elde edemez. 

-Sivil toplum kuruluşları içerisinde hiyerarşik bir yapı söz konusu değildir. Bir üye diğerinin ast veya üstü olamaz. Bunun yerine içeride herkes eşit düzeydedir ve çalışanlar arasında bir dayanışma vardır.


Sivil toplum kuruluşları, içerisinde bulunan çalışanlarıyla birlikte demokratik bir şekilde işleyen kurumlardır. Her STK; kadınlar, çocuklar, hasta insanlar, çevre veya hayvanlar gibi çeşitli temalardan genellikle birine odaklanarak gönüllülük faaliyetlerini sürdürürler. Şimdiye kadar gönüllüleriyle birlikte birçok STK; ağaç dikmekten sokak hayvanlarını beslemeye, çocukları iyileştirmekten bağış maraton kampanyalarına kadar birçok takdir edilesi işlere imza attılar ve bu işlevlerine halen büyük bir istekle devam ediyorlar. 


Sizler de iyilik yolculuğunuzu başlatmak isterseniz AbilityPool Projeleri'ne göz atarak kendiniz için en uygun projeyi seçebilirsiniz