ÇALIŞAN MOTİVASYONUNDA YENİ DÖNEM

November 09, 2021

ÇALIŞAN MOTİVASYONUNDA YENİ DÖNEM!


Çalışan bağlılığı ve motivasyonu birçok örnek ve araştırmadan da bildiğimiz üzere kurum performansında son derece önemli bir nokta. Şirketler mutlu çalışanını kaybetmeme ve işveren markası olma yolunda farklı strateji ve yöntemlerle ilerliyorlar. Daha yüksek maaşın, daha hızlı terfinin, üst düzey pozisyonların çalışanları işine ve ekibine motive ettiği bir gerçek. Fakat bu her zaman bu şekilde mi ilerliyor?


X Kuşağının yerini Y ve Z kuşaklarına yavaş yavaş bırakması iş hayatındaki anlam arayışı noktasında da farklılıkları beraberinde getirmeye başladı. Çalışanlar ‘Ben bu şirkete işimin dışında neler katabilirim?’, ‘Kurumsal kimliğimle insanlara, dünyaya nasıl fayda sağlayabilirim? sorularıyla şirketteki konumundan daha fazlası olduklarını bilmek ve hissetmek, aidiyet duygularını beslemek istiyorlar.


Tam bu noktada  Kurumsal sosyal sorumluluk ve çalışan gönüllülüğü önemli bir görev üstleniyor. Çalışanın karşısına düzenli sosyal sorumluluk projeleri çıkarabilmek, bunları takip edip yönetebilmek, raporlayabilmek de buna bağlı olarak önem kazandı. Çalışanların sosyal sorumluluk projelerinde aktif yer almaları kurum kimliğiyle bir değer yaratma isteğini karşılar hale geldi. İlgi alanlarına yönelik projelerin varlığı, getirdiği manevi tatmin duygusunun yanı sıra takım çalışmalarıyla birbirlerine olan yakınlıklarını da arttırıyor.


Kurumsal sosyal sorumluluğun çalışan motivasyonunda kazandığı önem aşikar. Önem kazanmasıyla birlikte bu alanda yeni inovasyonlar ve geliştirmeler de yapılmaya başlandı. Kurumsal sosyal sorumluluğun her şey gibi dijitalleşmesinde ve projelerin oluşturulmasının, takip edilmesinin iş yükünü sorumlularının üzerinden alabilmek adına oluşturulan yeni toollar hayatımıza girdi. AbilityPool da bu taraftaki birçok problemi çözen dijital platformlardan bir tanesi. Başlıca görevi kurumların, çalışanlarının farklı yeteneklerini keşfederek gönüllülük çalışmalarını daha etkin yönetmelerini sağlamaktır. Bu şekilde şirketlere cirosal anlamda ölçümlenebilir, sürdürülebilir ve takip edilebilir bir gönüllülük deneyimi sunar. Bunun yanı sıra çalışanlarını çok daha yakından tanıma, işveren markası olma yolculuğunu destekleme gibi faydalar sağlar. Bunun dışında sunduğu proje ve süreç bazlı otomatik raporlarındaki her kuruma özel detaylı sosyal etki verilerini platformdan rahatlıkla çekerek faaliyet ve sürdürülebilirlik raporları içerisinde kullanabilme olanağı tanır. Kurumsal sosyal sorumlulukta fark yaratmak isteyen şirketler çoktan yerlerini aldılar bile!