ÇALIŞAN MOTİVASYONUNDA YENİ DÖNEM

9 Kasım 2021


Çalışan bağlılığı ve motivasyonu, birçok örnek ve araştırmadan da bildiğimiz üzere kurum performansında son derece önemli bir etken. Şirketler mutlu çalışanını kaybetmeme ve işveren markası olma yolunda farklı strateji ve yöntemlerle ilerliyorlar. Daha yüksek maaşın, daha hızlı terfinin, üst düzey pozisyonların; çalışanları, işine ve ekibine karşı motive ettiği yadsınamaz bir gerçek. Fakat bu her zaman bu şekilde mi ilerliyor?


X kuşağının, yerini yavaş yavaş Y ve Z kuşaklarına bırakması; iş hayatındaki anlam arayışı noktasında da farklılıkları beraberinde getirmeye başladı. Çalışanlar ‘İşimin dışında ben bu şirkete neler katabilirim?’, ‘Kurumsal kimliğimle insanlara ve dünyaya nasıl fayda sağlayabilirim?' sorularıyla şirketteki konumundan daha fazlası olduklarını bilmek ve hissetmek, böylece aidiyet duygularını da beslemek istiyorlar.


Tam bu noktada  kurumsal sosyal sorumluluk ve çalışan gönüllülüğü önemli bir görev üstleniyor. Çalışanın karşısına düzenli sosyal sorumluluk projeleri çıkarabilmek, bunları takip edip yönetebilmek, raporlayabilmek de buna bağlı olarak önem kazanıyor. Çalışanların sosyal sorumluluk projelerinde aktif yer almaları, kurum kimliğiyle bir değer yaratma isteğini karşılar hale geldi. İlgi alanlarına yönelik projelerin varlığı, getirdiği manevi tatmin duygusunun yanı sıra takım çalışmalarıyla ekiptekilerin birbirine olan yakınlıklarını da arttırıyor.


Kurumsal sosyal sorumluluğun, çalışan motivasyonunda kazandığı önem aşikar. Önem kazanmasıyla birlikte bu alanda yeni inovasyonlar ve geliştirmeler de yapılmaya başlandı. Her şey gibi kurumsal sosyal sorumluluğun da dijitalleşmesinde; projelerin oluşturulması ve takip edilmesi gibi iş yükünün sorumlular üzerinden alınabilmesi adına oluşturulan yeni araçlarlar hayatımıza girdi. AbilityPool da bu taraftaki birçok problemi çözen dijital platformlardan bir tanesi. Başlıca görevi; kurumların, çalışanlarının farklı yeteneklerini keşfederek gönüllülük çalışmalarını daha etkin yönetmelerini sağlamaktır. Bu şekilde şirketlere cirosal anlamda ölçümlenebilir, sürdürülebilir ve takip edilebilir bir gönüllülük deneyimi sunar. Bunun yanı sıra çalışanlarını çok daha yakından tanıma, işveren markası olma yolculuğunu destekleme gibi faydalar sağlar. Bunun dışında sunduğu proje ve süreç bazlı otomatik raporlarındaki her kuruma özel detaylı sosyal etki verilerini platformdan rahatlıkla çekerek faaliyet ve sürdürülebilirlik raporları içerisinde kullanabilme olanağı tanır. Kurumsal sosyal sorumlulukta fark yaratmak isteyen şirketler çoktan yerlerini aldılar bile!