Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu

TÜSEV tarafından bundan 10 yıl önce yayımlanan, Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet isimli raporda yer alan verileri güncelleyerek aradan geçen zamanda meydana gelen değişimi de gözler önünde seren Rapor, karşılaştırmalı bir analiz yapılmasına da olanak sağlıyor.

Rapordan öne çıkan bulgular:

  • Bir Yılda Yapılan Yardım ve Bağışların Toplamı Kişi Başı Yaklaşık 228 TL

Türkiye’de bir yılda yapılan tüm yardım ve bağışların toplamı kişi başı yaklaşık 228 TL. Bu miktarın 209,6 TL’si doğrudan yardım (dilencilere, fitre, zekat, akrabalara, diğer kişilere, komşulara) olarak yapılırken, yalnızca 16,7 TL’si içinde STK’ların da olduğu kurumlar aracılığıyla yapılıyor.

  •  Hayırseverlik “Yardım Etmek” Olarak Algılanıyor

Katılımcıların %40,6’sının hayırseverlik denince aklına “muhtaç ve yoksullara yardım” gelirken, %28,5’i de herhangi bir grubu işaret etmeksizin sadece “başkalarına yardım etmek, iyilikte bulunmak” cevabını veriyor. Aynı yönde cevap veren bir üçüncü grup da (%9,1) hayırseverliği para, gıda, giyim yardımı olarak görüyor.

  • Bireyler Bağışlarını STK’lar Aracılığıyla Değil, Doğrudan Ulaştırmayı Tercih Ediyorlar

Katılımcıların %88’i bağış ve yardımlarını ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırmayı tercih ediyor. İhtiyaç sahibi kişilere dinsel ve kültürel yakınlığın yardım yapma tercihindeki önemi artıyor. Araştırma sonuçları dinsel ve kültürel yakınlık duyulan ihtiyaç sahibi kişileri önceliklendirenlerin oranının 2004’te %9’dan 2015’te %22’ye çıktığını ortaya koyuyor.

  • Dezavantajlı ve Mağdur Görülen Gruplarla Çalışan STK’lara Bağış Yapmak Tercih Ediliyor

Fakir ve düşkünlere yardım (%20,5), yetimlere yardım (%13,9) ve eğitim (%11,8) bağış yaparken bireyler tarafından çoğunlukla tercih edilen faaliyet alanları olarak öne çıkarken, bunları çocuk ve gençlere yardım (%9,1), şehit ve gazi ailelerine yardım (%8,4) ile engellilerle dayanışma (% 7,3) alanları takip ediyor. Araştırmanın bir diğer dikkat çekici bulgusu ise, mültecilere yardım (%1,1), sanat, kültür ve tarihi koruma (%1) ile hayvan bakımı ve koruma (%0,9) gibi alanların bağış yapma tercihlerinde son sırada yer alması. 


05.09.2020