Gönüllü Müyüz?

Gönüllü kavramını Vikipedi şöyle açıklıyor; içinde bulunduğu toplulukta herhangi bir karşılık ya da çıkar beklemeksizin bir işi yapmayı kendiliğinden üstlenen kişidir.

Etimolojik olarak gönüllü sözcüğü “gönül” kelimesinden , yüreğin manevi (soyut) yönü ya da yürekte bulunduğu varsayılan duygu kaynağı olarak tanımlanmaktadır.

Peki Gönüllülük Toplumlarda Değişiklik Gösterir Mi?

Gönüllülük toplumların sosyoekonomik durumlarının ve farklı kültürlerinin etkisi altındadır. Toplumların gönüllülüğe bakış açıları ve davranışları değişiklik gösterebilir. Türkiye’de çok da yabancı olmadığımız bu kavramı geleneksel olarak bayramlarda yaptığımız yardımlar, bağışlar, herhangi bir afet durumunda tutunduğumuz dayanışma ve birlik olarak da tanımlayabiliriz. Ya da herhangi bir sivil toplum kuruluşu, dernek ve kurum altında gerçekleştirilen toplumsal dayanışmayı ve desteği teşvik eden çalışmalar olabilir. Fakat gönüllülük süreklilik isteyen bir kavramdır.

Kurumlar ve STK destekleriyle sürdürdürebilir ve etki alanı geniş projeler hem toplum olarak benimsenmesini kolaylaştıracaktır hem de politikalarla desteğini artırmış olacaktır. Bireysel olarak gerçekleştirilen çalışmalara nazaran birlik ve çeşitli desteklerle gerçekleştirilen gönüllülük çalışmaları daha etkili olduğu kanıtlanmıştır.


Gençlerin Gönüllülükte Yeri

Image for post

Gençlerin toplumsal farkındalık konularında yer alması, karar verme süreçlerinde bulunması, gözlemledikleri sorunlara çözümler üretmesi toplumun gelişimi için önem arz etmektedir. Atatürk’ün “Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.” sözünü dikkate alarak gönüllüğe liderlik edecek sorunlara çözümler üretecek gençleri teşvik etmek gerekiyor.

Gönüllülük, gençlerin hem dünyaya bakış açısını değiştirecek hem de iyi bir öğrenme yöntemi olacaktır. Aldığı sorumluluklar, mesleki anlamda gelişimine ve yetkinliklerini arttırmasına yarayacaktır. BİLGİ STÇM ve BİLGİ GÖÇ tarafından yürütülen, farklı kurumlarda çalışan 1016 kişi üzerinde yapılan araştırmada gönüllülüğün kazanımları arasında neler olduğu sorulmuş. Yeni insanlarla tanışmak, kendini işe yarar hissetmek, sürekli yeni şeyler öğrenmek, toplumda saygı görmek ve çevre tarafından takdir edilmek yüksek oranda verilen yanıtlar arasında yer alıyor.

Gençlerin gönüllüğe teşviğinde öncelikle STK’lar ve hükümete iş düşüyor. Belli planlarla ilkokuldan itibaren ders programlarında gönüllülük için yer ve zaman ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede gençlerin gönüllülük yapmaya zaman mı var? gibi sorunları olmaz. Hep birlikte bu farkındalığı oluşturmamız gerekiyor.

"); background-size: 1px 1px; background-position: 0px calc(1em + 1px);">“TÜRKİYE’DE GÖNÜLLÜLÜK: Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi” adında Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) tarafından hazırlanan yayını inceleyebilirsiniz.

"); background-size: 1px 1px; background-position: 0px calc(1em + 1px);">Türkiye’de Gönüllülük: Katılım, Koşullar ve Hukuk Araştırma sonuçları

Bu gece uyumadan önce en son ne zaman gönüllülük yaptım diye düşünün. Şimdi harekete geçme vakti !


Sağlıkla Kalın..


20.08.2020